Ίδρυση

Η εταιρεία μας ξεκίνησε την λειτουργία της το 2017 με την μορφή ARISTA TECHNOLOGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, με κύριο αντικείμενο δραστηριότητας την παροχή υπηρεσιών σε θέματα υποστήριξης τραπεζικών συστημάτων πληροφορικής και αυτοματισμών γενικότερα, μέσα από τον παροχή σύγχρονων τεχνολογικών λύσεων και υψηλού κύρους υπηρεσιών σε επιχειρήσεις, οργανισμούς, τράπεζες, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς σε όλη την Ελληνική Επικράτεια.

Το 2017 η εταιρεία εστιάζει στην δραστηριότητα της στην παροχή υπηρεσιών και τεχνολογικών λύσεων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς για λογαριασμό μεγάλων πελατών τους όπως τράπεζες, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς σε τομείς πληροφορικής, εκτίμησης ακινήτων καθώς και την υλοποίηση έργων σε τομείς ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας – Φωτοβολταϊκά κλπ.

Εδραίωση

Από την ίδρυση της μέχρι και σήμερα η εταιρεία έχει καταφέρει να εδραιωθεί στον χώρο που λειτουργεί και συναλλάσετε διανύοντας μία σταθερή και ανοδική πορεία.

Μέσα από την πολυετή δραστηριότητα της στο συγκεκριμένο κλάδο έχει καταφέρει να θεμελιώσει μία σειρά από συνεργασίες με έμπειρα ικανά στελέχη της αγοράς σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, ικανά να φέρουν εις πέρας με επιτυχία οποιοδήποτε έργο μικρό ή μεγάλο, απλό ή πολύπλοκο αναλάβει η εταιρεία.

Σήμερα την εταιρεία ARISTA TECHNOLOGIES την εμπιστεύονται για την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει μεγάλοι κατασκευαστικοί και εμπορικοί οίκοι, δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί σε όλη την Ελλάδα.

Η εταιρεία «Arista Techologies » έχει καταφέρει σήμερα να έχει στην διάθεση της ένα μεγάλο αριθμό έμπειρων και ικανών στελεχών και συνεργατών σε όλη την Ελληνική επικράτεια, τους οποίους και απασχολεί κάθε φορά ανάλογα με το αντικείμενο και την φύση κάθε έργου που αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας.

Το γεγονός αυτό προσδίδει στην εταιρεία την ευελιξία που χρειάζεται σήμερα μία μικρή επιχείρηση προκειμένου να παραμένει ανταγωνιστική κρατώντας ταυτόχρονα χαμηλό το λειτουργικό της κόστος ενώ μπορεί ταυτόχρονα να δραστηριοποιείται αποτελεσματικά σε πολλούς τομείς με μεγαλύτερη ευελιξία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία και αποτελεσματικότητα.

Υπεύθυνος Εταιρίας

Κυριάκος Τζαβέλλας

Απόφοιτος τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών ΠΑ.ΠΕΙ

Γλωσσες: αγγλικά, γαλλικά, ρωσικά (βασικό επίπεδο)