Γιατί να μας επιλέξετε

Τα γενικότερα οφέλη που προκύπτουν μέσα από μία ευρύτερη συνεργασία με την εταιρεία μας πηγάζουν από τις αυξημένες δυνατότητες που έχει η Arista Technologies να προσφέρει στους πελάτες της σήμερα.

Οι υπηρεσίες μας

Εγκατάσταση - Συντήρηση - Επισκευή

Μηχανημάτων Αυτόματης Ανάληψης Μετρητών (ΑΤΜ)

Εισπρακτικών Μηχανών
(APS)

Μηχανημάτων διαχείρισης τραπεζικών καρτών (POS)

Ηλεκτρονικών υπολογιστών

Οπτικών ινών

Η παραπάνω λίστα υπηρεσιών είναι ενδεικτική, και όχι περιοριστική, καθώς η ύπαρξη ενός μεγάλου δικτύου εξωτερικών συνεργατών, πλήρους καταρτισμένου σε πολλούς τομείς δίνει την δυνατότητα στην εταιρεία να σχεδιάζει και να προσαρμόζεται στις εκάστοτε ανάγκες του πελάτη προσφέροντας σε αυτόν εξειδικευμένες λύσεις και υπηρεσίες σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές.